Privacy Statement

U bezoekt deze website en het kan zijn dat wij persoonsgegevens verwerken. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Wij verwerken, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website Hulpbijprivacy.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics.
  2. Om de website Hulpbijprivacy.nl veilig en bereikbaar te houden.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze beschikbaar zijn voor Google Analytics.

Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Privacymaatregelen

Wij hebben maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door de anonimiteit instelling van Google Analytics te gebruiken.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Stuurt u ons hiervoor een email.

Interesse om met ons samen te werken?

Neem dan contact op